Now showing items 512-531 of 616

 • Variantní řešení odkanalizování obce Dětkovice 

  Vrána, Radek
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie variantního řešení odkanalizování obce Dětkovice. První část pojednává o důvodech této práce a zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá popisem stávajícího stavu a ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Lyčková, Kateřina
  Studie se zabývá rekonstrukcí a novým funkčním využitím zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Ten je v současné době v nevyužíván a chátrá. Majitelem zámku je město Hrušovany nad Jevišovkou. Vedení města podniká kroky k ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Švancarová, Michaela
  Studie se zabývá rekonstrukcí a vhodným funkčním využitím zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zámek se má výhodnou polohu v centru města, je však v havarijním stavu a v současnosti není možné jej nijak využívat. Návrh ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Mahrová, Lucie
  Studie se zabývá rekonstrukcí a novým využitím klasicistního zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zámek je nyní ve vlastnictví obce, je nevyužívaný a chátrá. Základní myšlenkou bylo vytvořit zámek atraktivní nejen pro ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Vyhlídalová, Lucie
  Architektonická studie se zabývá obnovou a novým využitím zámku Hrušovany nad Jevišovkou, který je v současnosti prázdný a chátrá. V objektu zámku jsou plánovány kulturně společenské, výstavní a reprezentativní prostory. ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Nesvadbová, Martina
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie rekonstrukce zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zámek je kulturní památkou, ale je v současné době opuštěný a zchátralý. Nové využití má za úkol navrátit do zámeckého ...
 • Věcná práva zapisovaná do Katastru nemovitostí 

  Nippert, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí. Je rozdělena do deseti kapitol. Práci otevírá charakteristika věcných práv. Po stručném historickém exkursu následuje pojednání o katastru ...
 • Vědecko - výzkumný areál Univerzity Palackého Olomouc, stavebně technologická příprava stavby 

  Chromá, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu. Obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu SO 01, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP a ...
 • Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní ...
 • Věznice 

  Körner, Daniel
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby věznice. Budova je navržena jako věznice s dozorem Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku ve městě Jindřichův Hradec. Budova má tři nadzemní podlaží a ...
 • VINAŘSKÝ DŮM 

  Viskup, Matúš
  "Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín" Velké Pavlovice Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonu vín s přilehlými veřejnými prostory nedaleko města Velké Pavlovice, konkrétně v lokalitě zvané Hrůdek. Vinařský Hotel ...
 • Vinařský penzion Aurelius 

  Čejka, Kamil
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby penzionu s restaurací a wellness. Objekt je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními podlažími a vinným sklepem. V ...
 • Vícepolová mostní konstrukce 

  Necid, Miloš
  V Diplomové práci se zabývám dálničním mostem poblíž Velkého Meziříčí. Dálniční most překonává údolí dlouhé 360 m a vysoké 36 m. Pro každý směr je vybudovaná samostatná nosná konstrukce. Každá z nosných konstrukcí převádí ...
 • Víceúčelové kulturní centrum 

  Kervitcer, Marek
  Předmětem diplomové práce je novostavba Víceúčelového kulturního centra ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín. Konstrukční systém tvoří železobetonová monolitická a vápenopísková konstrukce. Zastřešení je navrženo jako ...
 • Víceúčelové sportovní středisko - stavebně technologický projekt 

  Porwisz, Ondřej
  Tato práce se zabývá stavebně technologickým projektem Víceúčelového sportovního střediska ve městě Broumov. Obsahuje ucelené části objektu, jako jsou: technická zpráva, rozpočet, časový a finanční plán, časový harmonogram, ...
 • Víceúčelový dům 

  Starý, Martin
  Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby Víceúčelového domu. Objekt má celkem pět podlaží, jedno podzemní a čtyři nadzemní. Stavba je umístěna v části Prahy 8 – Dolní Chabry. ...
 • Víceúčelový objekt v Olomouci 

  Toman, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je návrh drevenej nosnej konštrukcie Viacúčelového objektu v Olomouci. Objekt má eliptický pôdorys s rozmermi 50x30 m a výškou 11 metrov. Hlavná myšlienka tvaru konštrukcie je eliptická kupola. ...
 • Víceúčelový objekt v Opavě 

  Gross, Petr
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby víceúčelového objektu v Opavě. Objekt je navržen v areálu bývalé mlékárny na ulici Krnovská, kde nedávno proběhla demolice ...
 • Vliv aktivních příměsí a jejich dávkování na CHRL ve stáří 28 a 90 dnů. 

  Kodešová, Monika
  Tématem práce je navržení betonových záměsí s příměsmi, které mají nahrazovat cement o různých dávkách, tak aby nebyly negativně ovlivněny vlastnosti čerstvých a ztvrdlých betonů a zároveň odolávaly prostředí XF.
 • Vliv anorganických vláken na fyzikálně mechanické vlastnosti cihlářského střepu 

  Novotný, David
  Tato diplomová práce řeší možnosti použití anorganických vláken na zlepšení výsledných fyzikálně mechanických vlastností cihelného střepu. Posuzuje se vliv délky vlákna, tloušťka vlákna se pohybuje v řádech mikrometrů. V ...