Now showing items 584-603 of 616

 • Wellness centrum 

  Netočný, Marek
  Diplomová práce se zabývá dokumentací o provedení stavby wellness centra v obci Hlincová Hora. Objekt je situován do místní zástavby. Je navržen jako třípodlažní s podsklepením. Střecha je plochá jednoplášťová. Objekt má ...
 • Wellness hotel "Na Ovčačce" - Svatý Kopeček u Olomouce 

  Spurný, Martin
  Předmětem projektu je novostavba wellness hotelu v katastrálním území Svatý Kopeček, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Darwinova. Na dané území jsou stanovena omezení ovlivňující parametry ...
 • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

  Koudelková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...
 • Založení stavby ve složitých základových poměrech 

  Blinková, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh hlubinného založení dálničního mostu na dálnici D3 v km 112,574, přes Bošilecký potok a zhodnocení geomorfologických, geologických a hydrogeologických poměrů a provedení statického výpočtu ...
 • Založení výškové budovy 

  Kubínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován ...
 • Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojmě 

  Balák, Martin
  Obsahem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu Dominikánského kláštera ve Znojmě. Práce se zabývá náležitostmi vyhotovením stavební výkresové dokumentace. Práce obsahuje půdorys druhého nadzemního podlaží, půdorys ...
 • Zaměření části kláštera dominikánů ve Znojmě 

  Kubín, Petr
  Předmětem diplomové práce je zaměření gotické části historické stavby dominikánského kláštera ve Znojmě a vyhotovení stavební výkresové dokumentace objektu. Práce obsahuje popis zájmové lokality, přípravné a měřické práce ...
 • Zaměření specifických prvků v areálu Admas 

  Koukal, Pavel
  Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část práce je zaměřena na naskenování části areálu Admas pozemním laserovým skenerem. V této části je popsán úvod do laserového skenování, použité pomůcky a software, ...
 • Zanášení nádrže VD Nové Heřminovy 

  Kammermayer, Jan
  Diplomová práce se zabývá zanášením vodní nádrže Nové Heřminovy. Popisuje návrh umělého transportu a vyhodnocuje jeho účinnost. Pro stanovení průtoku splavenin do nádrže uvádí použití částečně kalibrovaného jednorozměrného ...
 • Zastřešení planetária 

  Vojta, Radek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci planetária pro lokalitu Brna a výšku konstrukce 10 m. Navržený objekt planetária je tvořen kopulí a halou, které staticky působí samostatně. ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Malchárek, Robert
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné obloukové konstrukce sportovní haly pro lokalitu Šumperk. Půdorysné rozměry objektu jsou 45,0 x 48,0 m s maximální výškou 15,0 m. Řešení je vybráno na základě ...
 • Zavěšená půdorysně zakřivená lávka pro pěší 

  Müller, Radek
  Ve své diplomové práci jsem vytvořil studii zavěšené půdorysně zakřivené lávky pro pěší. Jako hlavní konstrukční materiál je použit předpjatý železobeton. Závěsy a zábradlí jsou vyrobeny z oceli. Lávka má délku 130,00 m a ...
 • Základní umělecká škola 

  Klimšová, Barbora
  Téma diplomové práce je novostavba Základní umělecké školy. Objekt se nachází v intravilánu města Hronova. Objekt je členěn na dvě křídla. V jedné části objektu v 1 NP se nachází převážně jednotlivé učebny pro hru na ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

  Rajnochová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...
 • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

  Kohut, Rafael
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Zázemí biatlonového areálu 

  Minářová, Klára
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí pro biatlon. Objekt je umístěn v obci Staré Město pod Landštejnem, situován na parcele č. 1818/6. Objekt je samostatně ...
 • Zázemí pro zimní stadion a fitness cetrum ve Veselí 

  Malecha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem třípatrové budovy určené pro zázemí zimního stadionu. Jedná se o šatny, občerstvení a toalety pro diváky, fitness centrum s welness a kancelářské prostory.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Zdravotně technické instalace hotelů 

  Goroš, Kamil
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část je věnována čerpací technice a zvyšování tlaku ve vnitřním vodovodu ve vysokých budovách. V práci jsou uvedeny různé varianty ...