Now showing items 453-472 of 616

 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Filipu, Martina
  Diplomová práce se v úvodu zabývá vlastnostmi betonu a uvádí do problematiky stavebně technického průzkumu. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Sloupenský, David
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá stručným přehledem metod používaných v diagnostice železobetonových konstrukcí. Praktická část této práce se zabývá diagnostikou výrobní železobetonové haly v areálu Fatra ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Stavebno technologický projekt administratívnej budovy v Šumperku. 

  Puczok, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom pre Administratívnu budovu v Šumperku. Práca sa zaoberá technologickým predpisom pre monolitickú konštrukciu, jej kontrolným a skúšobným plánom a plánom ...
 • Stochastická analýza smykového porušování železobetonových nosníků 

  Kucek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení odezvy na zatížení mostní konstrukce z nosníků KA-73. K řešení odezvy jsou použiti návrhové metody nelineární analýzy pomocí konečných prvků na stochastické a deterministické úrovni. ...
 • Středisko volného času Kostka 

  Křenková, Romana
  Tématem diplomové práce je novostavba školního zařízení Střediska volného času Kostka. SVČ je samostatně stojící objekt na mírně svažitém pozemku, se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není podsklepen. SVČ se nachází vedle ...
 • Středisko volného času pro děti a mládež v Havířově 

  Dohnalová, Zdeňka
  Diplomová práce je projekt čtyřpodlažního podsklepeného střediska volného času pro děti a mládež v Havířově- Městě. Dům bude sloužit pro výuku výtvarné a dramatické výchovy, keramiky a přírodních věd. Ve sklepě se nacházejí ...
 • Střední odborná škola stavební Ústí nad Orlicí 

  Kovaříček, Jakub
  Diplomová práce řeší stavbu areálu Střední odborné školy stavební v Ústí nad Orlicí se zaměřením na hlavní budovu z areálu. Škola se bude nacházet v okresním městě Ústí nad Orlicí, v městské části Štěpnice, jedná se o ...
 • Střešní deska nad parkovištěm mezi bytovými domy 

  Michna, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh střešní desky mezi bytovými domy ve dvou variantách. vnitřní síly jsou řešeny softwarem RFEM. Součástí práce je návrh sloupu, ruční výpočet vnitřních sil se srovnáním s konečno prvkovým ...
 • Studentské bydlení 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé diplomové práce je návrh objektu studentského bydlení ve Zlíně. Stavba má tři nadzemní podlaží a její součástí je i kavárna a yoga studio. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní ...
 • Studie křižovatek Pasecká, Zlín 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem diplomové práce je návrh řešení dvou křižovatek a úseku mezi těmito křižovatkami ve městě Zlíně. Jedná se o stykové, světelně neřízené křižovatky s nevhodným uspořádáním. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti provozu ...
 • Studie obchvatu Valašského Meziříčí 

  Horka, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie čtyřpruhového západního obchvatu města Valašské Meziříčí. Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě ...
 • Studie obnovy vybrané stokové sítě 

  Cagášek, Radim
  Tato práce řeší hodnocení technického stavu stokových sítí. A následný způsob sanace jednotlivých poruch. V první části je obsažena průvodní zpráva. Tato zpráva obsahuje údaje o obci, ve které je prováděno hodnocení ...
 • Studie odkanalizování obce Prasklice 

  Gembalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení ...
 • Studie odkanalizování vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

  Korytář, Ivo
  Tato práce řeší studii odkanalizování vybraného stokového systému, konkrétně stokovou sít v obci Starý Mateřov. V rámci studie je zpracován pasport stokové sítě, na jehož základě je vyhodnocen technický stav se zaměřením ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce 

  Šťastová, Barbora
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu stupně povodňové ochrany na základě hydraulických výpočtů pro různé povodňové scénáře, které odpovídají maximálním kulminačním průtokům Q1, Q5, Q20, Q100, Q100 neovlivněný ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Pisárky a Staré Brno na Svratce 

  Charvát, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu území v lokalitě Brno, městská část Pisárky a Staré Brno, na řece Svratce v km 37,053 – 41,116 a následným návrhem a posouzením povodňové ochrany. Hydraulické ...
 • Studie rekonstrukce kořenové čistírny pro obec Dražovice 

  Roupec, Ladislav
  Kořenové čistírny, realizované v České republice od začátku 90. let, jsou koncipované tak, že neumožňují úspěšné odstraňování amoniakálního dusíku. Téměř většina z evidovaných 300 obecních čistíren trpí i silnými kolmatačními ...
 • Studie silnice I/69 Jasenná – Liptál 

  Masnicová, Alžbeta
  Predmetom diplomovej práce je rozšírenie stávajúcej cesty I/69 v úseku Jasenná - Liptál o stúpacie pruhy a zaistenie dopravnej obslužnosti autobusovej zastávky. Úsek cesty I/69 medzi obcami Liptál a Jasenná je charakteru ...