Now showing items 590-609 of 616

 • Zaměření části kláštera dominikánů ve Znojmě 

  Kubín, Petr
  Předmětem diplomové práce je zaměření gotické části historické stavby dominikánského kláštera ve Znojmě a vyhotovení stavební výkresové dokumentace objektu. Práce obsahuje popis zájmové lokality, přípravné a měřické práce ...
 • Zaměření specifických prvků v areálu Admas 

  Koukal, Pavel
  Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část práce je zaměřena na naskenování části areálu Admas pozemním laserovým skenerem. V této části je popsán úvod do laserového skenování, použité pomůcky a software, ...
 • Zanášení nádrže VD Nové Heřminovy 

  Kammermayer, Jan
  Diplomová práce se zabývá zanášením vodní nádrže Nové Heřminovy. Popisuje návrh umělého transportu a vyhodnocuje jeho účinnost. Pro stanovení průtoku splavenin do nádrže uvádí použití částečně kalibrovaného jednorozměrného ...
 • Zastřešení planetária 

  Vojta, Radek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci planetária pro lokalitu Brna a výšku konstrukce 10 m. Navržený objekt planetária je tvořen kopulí a halou, které staticky působí samostatně. ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Malchárek, Robert
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné obloukové konstrukce sportovní haly pro lokalitu Šumperk. Půdorysné rozměry objektu jsou 45,0 x 48,0 m s maximální výškou 15,0 m. Řešení je vybráno na základě ...
 • Zavěšená půdorysně zakřivená lávka pro pěší 

  Müller, Radek
  Ve své diplomové práci jsem vytvořil studii zavěšené půdorysně zakřivené lávky pro pěší. Jako hlavní konstrukční materiál je použit předpjatý železobeton. Závěsy a zábradlí jsou vyrobeny z oceli. Lávka má délku 130,00 m a ...
 • Základní umělecká škola 

  Klimšová, Barbora
  Téma diplomové práce je novostavba Základní umělecké školy. Objekt se nachází v intravilánu města Hronova. Objekt je členěn na dvě křídla. V jedné části objektu v 1 NP se nachází převážně jednotlivé učebny pro hru na ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

  Rajnochová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...
 • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

  Kohut, Rafael
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Zázemí biatlonového areálu 

  Minářová, Klára
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí pro biatlon. Objekt je umístěn v obci Staré Město pod Landštejnem, situován na parcele č. 1818/6. Objekt je samostatně ...
 • Zázemí pro zimní stadion a fitness cetrum ve Veselí 

  Malecha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem třípatrové budovy určené pro zázemí zimního stadionu. Jedná se o šatny, občerstvení a toalety pro diváky, fitness centrum s welness a kancelářské prostory.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Zdravotně technické instalace hotelů 

  Goroš, Kamil
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část je věnována čerpací technice a zvyšování tlaku ve vnitřním vodovodu ve vysokých budovách. V práci jsou uvedeny různé varianty ...
 • Zdravotně technické instalace obchodně administrativních center 

  Hošek, Petr
  DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍM CENTRU V MĚSTĚ BRNĚ. TEORETICKÁ ČÁST SE ZAMĚŘUJE NA VARIANTY PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY. V EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI SE ZABÝVÁ SPOTŘEBOU ...
 • Zdravotně technické instalace v obytné budově 

  Mauerová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě v Praze. Teoretická část je zaměřena na stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle norem. Práce se dále zaměřuje na možné ...
 • Zdravotně technické instalace ve výrobním závodu 

  Jurek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním pitnou a požární vodou ve výrobním závodě v Brně-Slatině. Teoretická část se zabývá otázkou přípravy a distribuce teplé vody. Dále se ...
 • Zdravotnické centrum 

  Han, Ugur Burak
  Cílem této diplomové práce je návrh zdravotního střediska Brně. Budova se nachází v Brně - Ivanovicích. Jedná se o ambulantní zdravotnické zařízení se dvěma ordinacemi praktických lékařů pro dospělé, jednou ordinací dětského ...
 • Zdroje tepla pro průmyslové objekty 

  Spratková, Nikola
  Diplomová práce se věnuje návrhu nového zdroje tepla stávajícího objektu. První část se zabývá tepelnými zdroji a palivy používaných v České republice. Náplní druhé části je pak samostatný návrh zdroje tepla ve třech ...
 • Zesílení silničního mostu 

  Neděla, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí silničního mostu o dvou prostých polích přes řeku Olši v Třinci. Rekonstrukce mostní konstrukce je navržena ve dvou variantách, pro které je proveden návrh a posouzení nosné konstrukce ...