Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu na toku Lomná v km 1,9 

    Hrabovský, Michal
    Diplomová práce se zabývá posouzením odolnosti stávajícího balvanitého skluzu na vodním toku Lomná v ř. km 1,9. Balvanitý skluz se nachází v intravilánu obce Jablunkov. Posouzení odolnosti je nově provedeno na základě ...