Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětné získávání tepla v TZB 

    Hrabová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá optimalizací stokového výměníku pro zpětné získávání tepla. Pro správný návrh a optimalizaci je potřeba použít tři základní metody: diagnostiku, tepelně bilanční výpočty a modelování. Ve 2D softwaru ...