Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení záplavového území na řece Kyjovce v km 71 až km 74 

    Kašpar, Tomáš
    Diplomová práce pojednává o posouzení stávajícího stavu vodního toku Kyjovka a o návrhu vhodných opatření na ochranu území. Řešený úsek začíná v říčním kilometru 71,338 a končí v říčním kilometru 74,443. V řešené oblasti ...