Now showing items 1-1 of 1

  • Metody analýzy statické stability 

    Svoboda, Filip
    Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...