Now showing items 1-2 of 2

  • Statické řešení věžového vodojemu 

    Roudný, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce věžového vodojemu. Řešení obsahuje návrh a posouzení všech hlavních prvků vodojemu dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení šířky ...
  • Vícepolová mostní konstrukce 

    Necid, Miloš
    V Diplomové práci se zabývám dálničním mostem poblíž Velkého Meziříčí. Dálniční most překonává údolí dlouhé 360 m a vysoké 36 m. Pro každý směr je vybudovaná samostatná nosná konstrukce. Každá z nosných konstrukcí převádí ...