Now showing items 1-1 of 1

  • Ocelová lávka pro pěší 

    Pauer, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Jako hlavní materiál nosných prvků byla použita ocel S355. V úvodu práce jsou řešeny dvě varianty konstrukčního ...