Now showing items 1-1 of 1

  • Zavěšená půdorysně zakřivená lávka pro pěší 

    Müller, Radek
    Ve své diplomové práci jsem vytvořil studii zavěšené půdorysně zakřivené lávky pro pěší. Jako hlavní konstrukční materiál je použit předpjatý železobeton. Závěsy a zábradlí jsou vyrobeny z oceli. Lávka má délku 130,00 m a ...