Now showing items 1-2 of 2

  • Lávka přes Labe 

    Krč, Rostislav
    Práce se zabývá návrhem předpjaté betonové lávky převádějící stezku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe u města Čelákovice. Byly analyzovány tři varianty a pro další výpočet byla vybrána zavěšená konstrukce o třech polích, ...
  • Návrh zavěšené lávky pro pěší 

    Uher, Lukáš
    Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Svratku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Pro další zpracování byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Tvoří ji dva pylony, které ...