Now showing items 1-1 of 1

  • Věcná práva zapisovaná do Katastru nemovitostí 

    Nippert, Filip
    Tato diplomová práce se zabývá věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí. Je rozdělena do deseti kapitol. Práci otevírá charakteristika věcných práv. Po stručném historickém exkursu následuje pojednání o katastru ...