Now showing items 1-2 of 2

  • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

    Vacková, Veronika
    Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...
  • Vliv polohy objektu na cenu a náklady stavebního objektu 

    Čepl, David
    Cílem práce je posouzení vlivu polohy objektu na jeho cenu a náklady. Je provedeno definování možných poloh objektu, stanovení nákladů a cen stavby ve vybraných polohách. Ceny a náklady ve vybraných polohách jsou porovnány, ...