Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka 

    Balas, Jan
    Diplomová práce se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě v obci Lipůvka pomocí simulačního modelu. Obsažena je zde kapitola věnovaná matematickému modelování proudění vody ve stokových sítích spolu s výčtem některých ...