Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

    Šmídová, Hana
    Tato práce řeší revitalizační návrh vybraného úseku vodního toku Kuřimka mezi ř.km 0,212-0,312 na katastrálním území Kníničky. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu, posouzení kapacity a následný návrh revitalizační ...