Now showing items 1-1 of 1

  • Autosalon 

    Balúch, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby Autosalonu, sestávající z objektů SO 01 a SO 02. Objekty se nacházejí na parcele č.1333/21, v katastrálním území Bohunice. ...