Now showing items 1-3 of 3

 • Finanční zajištění projektu realizovaného obcí 

  Dadák, Michal
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění projektu, který je realizován obcí. Teoretická část práce je zaměřena na popsání základních pojmů v oblasti veřejných projektů, obcí a rozpočtů obcí. Následně se práce věnuje ...
 • Využitelnost svazku obcí pro stavební investice 

  Štrich, Petr
  Tato diplomová práce má za úkol analyzovat a poté aktualizovat veřejně přístupný registr svazků obcí v Jihomoravském kraji. Práce vznikla na základě specifického výzkumu pro vědecké centrum fakulty stavební AdMaS. Název ...
 • Využití registru svazků obcí pro investiční účely 

  Netolická, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a využitím rejstříku dobrovolných svazků obcí. V teoretické části je práce zaměřena na definování spolupráce obcí, konkrétně na dobrovolné svazky obcí, a možnosti financování veřejných ...