Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace centra obce Jinačovice 

    Andrle, Tomáš
    Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...