Show simple item record

Administrative building

dc.contributor.advisorRusinová, Mariecs
dc.contributor.authorAdámek, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:00Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationADÁMEK, L. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64175
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy, která by měla sloužit jako sídlo středně velké společnosti o přibližném počtu 100 zaměstnanců. Administrativní budova, o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, by svou koncepcí měla splnit požadavky rozrůstající se firemní struktury, firemní reprezentace a moderního pracovního prostředí. Obdélníkový tvar objektu umožňuje budoucí přestavby a modernizace dispozičního řešení objektu a zároveň usnadňuje řešení technického vybavení. Na 870 metrech čtverečních prvního nadzemního podlaží se nachází nejen zázemí pro zaměstnance a klienty společnosti, ale také část technického zázemí objektu. Podzemní podlaží je koncipováno jako sklad, technické zázemí a kryt civilní ochrany. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny prostory pro zaměstnance a vedení společnosti. Nosný systém objektu je tvořen železobetonovou monolitickou skeletovou konstrukcí. Obvodový plášť podzemní části je navržen z železobetonových monolitických stěn, přičemž obvodový plášť nadzemní části je z keramických tvarovek. Fasáda budovy je kombinací hladkých hliníkových panelů, hliníkových oken a prosklené fasády s průhlednou i neprůhlednou částí. Hlavní karuselový vstup je umístěn v prosklené části fasády.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with design of new administrative building, which supposed to serve as headquarters of midsize company with approximately 100 employees. Concept of the building with two overground floors and basement would meet requirements of growing corporate structure, company representation and modern working environment. Rectangular shape of the building allows future dispositional reconstruction and modernization. This layout allows to simplify solution of technical equipment. On the first floor of 870 square meters is facility for employees and clients located including technical background of the building as well. The underground floor is designed as storage, technical background and civil protection shelter. On the second floor are employees and management´s space located. The structural system of the building is composed of reinforced concrete skeletal structure casted in situ. Cladding of the underground section is designed as monolithic concrete walls. Upper part cladding is designed as ceramic masonry walls. The building facade is a combination of smooth aluminium panels, aluminium windows and glass facade with transparent and opaque parts. The main carousel entry is located in the glass facade part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkryt civilní ochranycs
dc.subjectmonolitická skeletová konstrukcecs
dc.subjectčástečně prosklená fasádacs
dc.subjectadministrative buildingen
dc.subjectnew-buildingen
dc.subjectcivil protection shelteren
dc.subjectmonolithic skeletal structureen
dc.subjectpartial glass facadeen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeAdministrative buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-30cs
dcterms.modified2017-04-12-12:00:53cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:11en
sync.item.modts2019.05.18 09:50:51en
dc.contributor.refereePárová,, Jitkacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record