Show simple item record

Basic School of Art and Music

dc.contributor.advisorMohelníková, Jitkacs
dc.contributor.authorKlimšová, Barboracs
dc.date.accessioned2017-04-13T11:53:19Z
dc.date.available2017-04-13T11:53:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLIMŠOVÁ, B. Základní umělecká škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64235
dc.description.abstractTéma diplomové práce je novostavba Základní umělecké školy. Objekt se nachází v intravilánu města Hronova. Objekt je členěn na dvě křídla. V jedné části objektu v 1 NP se nachází převážně jednotlivé učebny pro hru na individuální hudební nástroj. Ve druhé části objektu se nachází koncertní sál, který je určený pro zkušebnu orchestrální hry. Ve 2 NP se nachází převážně jednotlivé učebny. Ve 3 NP je navržen taneční a baletní sál a jednotlivé učebny. V podkroví je učebna pro výtvarnou výchovu. Objekt je částečně podsklepený. Budova je zasazena na rovinném pozemku. Objekt je zděný ze systému LIAPOR, stropní konstrukce jsou provedeny z panelů SPIROLL, v suterénu z ŽB desky. Konstrukce střechy je řešena jako dvouplášťová, nosná konstrukce krovu vaznicová a hambálková, střechy provedeny jako sedlové se sklonem 35 °.cs
dc.description.abstractThe final thesis is new building Basic school of art and music. The building is located in the urban area of Hronov. The building is divided into two wings. In one part of the building at 1 NP is mainly individual classrooms for play on an individual instrument. In the second part of the building is the concert hall, which is designed for orchestral rehearsal. The 2nd floor is mostly individual classrooms. In 3 NP is designed dance and ballet hall and individual classrooms. In the attic is a classroom for art education. The building has a partial basement. The building is planted on flat land. The building is brick from the system LIAPOR, overhead structures are made of panels SPIROLL, in the basement of a reinforced concrete slab. The roof construction is designed as a purlin roof and „hambalek“ purlin roofs made as saddle with a slope of 35 degrees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákladní umělecká školacs
dc.subjectzděný systém LIAPORcs
dc.subjectstrop SPIROLLcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectnosná konstrukce krovu vaznicová a hambálkovács
dc.subjectstřešní krytina - maloformátová plechovács
dc.subjectBasic school of art and musicen
dc.subjectmasonry systémen
dc.subjectceiling SPIROLLen
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectthe roof construction is designed as a purlin roof and „hambalek“ purlin roofsen
dc.subjectroof covering of small format - metal roofingen
dc.titleZákladní umělecká školacs
dc.title.alternativeBasic School of Art and Musicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.extent1.96 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-04-13-09:06:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:23:58en
sync.item.modts2020.03.31 08:19:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSláma, Ludvíkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record