Show simple item record

Residential building Hlavackova - construction technology project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorHerben, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:58:25Z
dc.date.available2019-04-04T01:58:25Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHERBEN, T. Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64250
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh strojní sestavy, technologický předpis monolitických konstrukcí a s nimi související kontrolní a zkušební plány, bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí, smlouva o dílo, návrh zajištění materiálových zdrojů pro hrubou spodní stavbu a zvláštní užívání komunikací, finanční náklady stavby a časový plán hrubé stavby.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the construction and technological project of a residential building Hlavackova. The work is mainly focused on the stage of construction. The work includes technical report building equipment, wider transport relations, design of mechanical assemblies, technological prescription monolithic structures and related inspection and test plans, safety, environmental protection, work contract, draft securing material resources for rough substructure and special use of roads, financing construction costs and schedule of construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZařízení staveništěcs
dc.subjectželezobetonové konstrukcecs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectochrana životního prostředícs
dc.subjectdopravní vztahycs
dc.subjectsmlouva o dílo.cs
dc.subjectBuilding equipmenten
dc.subjectconcrete structuresen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjecttechnological specificationen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjecthealth and safetyen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjecttransport relationsen
dc.subjectcontract work.en
dc.titleBytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeResidential building Hlavackova - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-02cs
dcterms.modified2017-04-13-08:51:33cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:55:33en
sync.item.modts2019.05.18 16:27:43en
dc.contributor.refereeValenta, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record