Show simple item record

Design of deep excavation on the street Provaznikova

dc.contributor.advisorMiča, Lumírcs
dc.contributor.authorKoudelková, Ivanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:32:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:32:06Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOUDELKOVÁ, I. Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104028cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64372
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě včetně výstupů inženýrsko-geologického průzkumu a podává přehled o možnostech zajištění stavebních jam. Stěžejní část práce popisuje navržení a posouzení vybrané varianty pažení, následné zhodnocení výsledků a technologický postup výstavby. Navržená konstrukce je doplněna o statické výpočty a výkresovou dokumentaci, které jsou součástí přílohy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the design and static assessment carried shoring excavation pit for the construction of a multifunctional building in Brno Husovice. Introductory part summarizes the basic input information on the area of interest, including outputs of engineering-geological survey and gives an overview of the options pits. The main part describes the design and assessment of selected variant of shoring, the subsequent evaluation of the results and the technological progress of construction. The proposed design is complemented by structural calculations and construction plans.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPažící konstrukcecs
dc.subjectpilotová stěnacs
dc.subjecthorninová kotvacs
dc.subjectvrtané pilotycs
dc.subjectstavební jámacs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectposouzenícs
dc.subjectShoring wallen
dc.subjectpile wallen
dc.subjectground anchoren
dc.subjectbored pilesen
dc.subjectfoundation piten
dc.subjectstatic calculationen
dc.subjectdesignen
dc.subjectassessmenten
dc.titleZajistění stavební jámy na ul. Provazníkovacs
dc.title.alternativeDesign of deep excavation on the street Provaznikovaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-30cs
dcterms.modified2017-04-13-09:07:16cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104028en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:34:26en
sync.item.modts2020.03.31 13:18:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSvoboda,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record