Show simple item record

Treated Waste Water Irrigation

dc.contributor.advisorKriška-Dunajský, Michalcs
dc.contributor.authorKohut, Rafaelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOHUT, R. Závlaha vyčištěnými odpadními vodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64488
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití vyčištěných odpadních vod pro účely závlahy. Dalším bodem je poskytnutí teoretických základních informací ohledně numerického modelování pohybu a transportu rozpuštěných látek v půdě. Poslední kapitola teoretické části popisuje kalibraci modelu v softwaru HYDRUS 2D.Druhá část je věnována sestavení filtračních kolon, umístěných ve vybraném areálu kořenové čistírny odpadních vod. V rámci filtračních kolon byla sestavena a spuštěna automatická závlaha. Po dobu 81 dnů probíhalo měření vlhkosti ve filtračních kolonách a byly odebírány vzorky vody po průtoku půdními horizonty. Na základě výsledku měření byla provedena kalibrace simulačního numerického modelu v softwaru HYDRUS 2D. V poslední části práce byly provedeny aplikace rozšířením a změnou modelovaného prostředí. Hlavním cílem a výstupem práce je kalibrace modelu a návrh obecného řešení, jak postupovat při realizacích závlahových detailů v případě využití vyčištěné odpadní vody pro účely závlahy.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of simulation of treated wastewater irrigation by the HYDRUS 2D software. The first part of the thesis is designed as a theoretical research of academic information and knowledge. It aims at introducing the issue of treated wastewater utilization for the purpose of the irrigation. Furthermore it provides basic theoretical information on numeric simulation of the dissolved materials motion and transport in the soil. The last chapter of the theoretical part describes the calibration of the simulation by the HYDRUS 2D software. The second part of the thesis is devoted to the formation of filtration columns placed in the chosen site of the root zone wastewater plant. Within the filtration columns the automatic irrigation was formed and set off. Measuring of humidity in filtration columns was taking place for 81 days as well as the water sampling after the flow through the soil horizons. On the grounds of the measuring results the calibration of numeric simulation was carried out by the HYDRUS 2D software. The last part of the thesis presents the applications through the extending and alternation of the modelled setting. The main aim of the thesis is to calibrate the model and propose a general solution to advancement at realization of irrigation details when using the treated wastewater for the purpose of irrigation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzávlahacs
dc.subjectvyčištěná odpadní vodacs
dc.subjecthydraulické charakteristiky půdycs
dc.subjectspodní vodacs
dc.subjectkalibrace numerického modelucs
dc.subjectHYDRUS 2Dcs
dc.subjectNH4-Ncs
dc.subjectirrigationen
dc.subjecttreated wastewateren
dc.subjectsoil hydraulic characteriticsen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectcalibration of numerical modelen
dc.subjectHYDRUS 2Den
dc.subjectNH4-Nen
dc.titleZávlaha vyčištěnými odpadními vodamics
dc.title.alternativeTreated Waste Water Irrigationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:06:48cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:24:34en
sync.item.modts2020.03.31 09:03:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHyánková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record