Show simple item record

Sinumerik tools for programming of CNC machines

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorKulenda, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:05:32Z
dc.date.available2019-04-04T03:05:32Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKULENDA, M. Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6449
dc.description.abstractDiplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k řídicímu systému Sinumerik 840D, a náležitosti, potřebné k pochopení problematiky v oblasti CNC obráběcích strojů. Další část práce zahrnuje návrh technologie a zpracování NC programu obráběné součásti (víko převodovky). NC program je vytvořen v dílensky orientovaném prostředí uvedeného řídicího systému (ShopMill), při jeho tvorbě je kombinováno programování pomocí dialogových oken, parametrické programování s využitím podmíněných programových skoků a opakování. Závěrečná část diplomové práce obsahuje verifikaci výrobního procesu zvolené součásti formou simulace a technicko-ekonomické zhodnocení navrhnuté technologie výroby.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis incorporates the control system Sinumerik 840D to the most widely used control systems of CNC machine tools. In the first thesis part are analyzed the NC programming methodics, which are relative only to the control system Sinumerik 840D and an essentials necessary to understand the issue in the area of CNC machine tools. Next part of the thesis includes design of the technology and processing of the NC program for machined component (gearbox cover). The NC program is made by ShopMill that is focused on a workshop area. During the program creation is combined a ShopMill and parametric programming, with using of a conditional jump instructions and repetitions. The final part of the thesis includes verification of the selected component production process by simulation and technical-economic evaluation of the designed technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectShopMillcs
dc.subjectřídicí systém Sinumerik 840Dcs
dc.subjectdílensky orientované programovánícs
dc.subjectparametrické programovánícs
dc.subjectpodmíněný programový skokcs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjectShopMillen
dc.subjectthe control system Sinumerik 840Den
dc.subjectShopMill programmingen
dc.subjectparametric programmingen
dc.subjectconditional jump instructionen
dc.subjectCNC machiningen
dc.titleMožnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojůcs
dc.title.alternativeSinumerik tools for programming of CNC machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:23cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:19:01en
sync.item.modts2020.03.30 21:29:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSámelová, Vendulacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Proč nebylo realizováno technicko-ekonomické zhodnocení výroby dané součásti? Otázka 2: Které parametry bylo potřeba určit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record