Show simple item record

Biathlon Complex Facilities

dc.contributor.advisorKrálová, Zuzanacs
dc.contributor.authorMinářová, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMINÁŘOVÁ, K. Zázemí biatlonového areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64574
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí pro biatlon. Objekt je umístěn v obci Staré Město pod Landštejnem, situován na parcele č. 1818/6. Objekt je samostatně stojící, navržen na části jako dvoupodlažní a na zbylé části jako čtyřpodlažní. Nosná konstrukce je navržena jako tyčový železobetonový prefabrikovaný skeletový systém, doplněn o výplňové zdivo z cihelných bloků. Objekt je založen na základových patkách a tribuna na základových pasech. Stropní konstrukce je tvořena stropními keramickými panely POD. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se zásypem z praného říčního kameniva a střecha nad dvoupodlažní částí je řešena jako pochozí střecha s nášlapnou vrstvou z dlažby na podložkách. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCAD. Při zpracování byl kladen důraz na správné dispoziční řešení, architektonické řešení, statické požadavky a bezpečné užívání stavby.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is processing of project documentation for the new building of biathlon bleachers and sport facilities. The compound is located in the town of Staré Město pod Landštejnem, situated on a plot of land no.1818/6. The building is detached, designed partly as a double-deck and in the remaining part as four-storey. The supporting structure is designed as a solid reinforced concrete prefabricated skeletal system, supplemented by filling brick blocks. The compound is based on foundation plinths and the bleachers on foundations. The ceiling construction is made up of POD ceramic panels. The roof is designed as a single skin flat roof with the powder of washed river stone, and the roof above the duplex part is designed as a walkable roof with a wear layer of paving on supports. The project was prepared using a computer program AutoCAD. When processing, the emphasis was placed on the correct layout design, architectural design, static requirements and the safe use of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSportovní zázemícs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectčtyřpodlažní objektcs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjecttribunacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectgarážcs
dc.subjectcihelné blokycs
dc.subjectzákladové patky a pasycs
dc.subjectSports facilitiesen
dc.subjectskeletal systemen
dc.subjectfour-storey buildingen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectbleachersen
dc.subjectterraceen
dc.subjectgarageen
dc.subjectbrick blocksen
dc.subjectfoundation plinths and foundationsen
dc.titleZázemí biatlonového areálucs
dc.title.alternativeBiathlon Complex Facilitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:09:08cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:35:52en
sync.item.modts2020.03.31 14:53:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJuračková, Editacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record