Show simple item record

Medical house in Hustopeče.

dc.contributor.advisorŠtěpánek, Ladislavcs
dc.contributor.authorZárubová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationZÁRUBOVÁ, M. Dům zdraví v Hustopečích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104312cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64663
dc.description.abstractDiplomová práce Dům zdraví v Hustopečích se zabývá návrhem a projektovou dokumentací pro provádění stavby zdravotního zařízení ve městě Hustopeče. Objekt slouží k poskytnutí denní ambulantní péče. Nachází se zde devět soukromých lékařských pracovišť různého zaměření, lékárna a optika. Objekt svým návrhem umožňuje bezbariérový přístup. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnami, založený na základových patkách a pasech. Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonu. Střecha objektu je plochá, lemovaná atikou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis medical house in Hustopece deals with a design and project documentation for construction health facilities in Hustopece. Object is used to provide a daily patient care. There are nine private medical facilities of various specializations, pharmacy and optics. Object with its proposal allows wheelchair access. This is a hasnot four-storey building. Structure consists of monolithic reinforced concrete skeleton with stiffening walls, footings based and passports. internal unsound are designed from the drywall. Building roof is flat, edging attic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZdravotní zařízenícs
dc.subjectambulantní péčecs
dc.subjectnadzemní podlažícs
dc.subjectželezobetonový monolitický skeletcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectprovětrávaná fasáda.cs
dc.subjectHealth care facilitiesen
dc.subjectoutpatient careen
dc.subjectabove-ground flooren
dc.subjectmonolithic reinforced concrete skeletonen
dc.subjectflat roofsen
dc.subjectventilated facade.en
dc.titleDům zdraví v Hustopečíchcs
dc.title.alternativeMedical house in Hustopeče.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:44:51cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104312en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:57:40en
sync.item.modts2019.05.18 04:30:21en
dc.contributor.refereeSemrád, Antoníncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record