Show simple item record

Polymer Systems Centre in Zlín - the Construction Techological Planning

dc.contributor.advisorMotyčka, Vítcs
dc.contributor.authorFoltánek, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFOLTÁNEK, J. Centrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64671
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby Centra polymerních systémů ve Zlíně. Práce se zaměřuje na vypracování dokumentace z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Detailně se pak stavebně technologický projekt zaměřuje na provádění hrubé stavby objektu Centra polymerních systémů. Obsahem práce je technická zpráva, která kromě jiného zdůvodňuje a navrhuje postup provádění hlavních etap výstavby. Stavebně technologická dokumentace zahrnuje projekt zařízení staveniště včetně návrhu hlavních mechanismů, časový a finanční plán stavby, rozpočet, technologický předpis pro provádění vnitřních dělících stěn z hořčíkových desek, kontrolní a zkušební plán a plán BOZP.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a technological project of Polymer System Centre in Zlín. It focuses on financial documentation and a time schedule of the construction. The technological project in detail focuses on implementation of a fabric of the Polymer System Centre. The thesis includes a technical report which suggests procedure of the construction. The technological documentation includes a plan of the construction site arrangement, a time schedule, a financial plan for the construction, a budget, a technological report suggesting partitions made of magnesium slabs, a control plan, a test plan and health and safety plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstavebně technologický projektcs
dc.subjecthrubá stavbacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectdělící stěnycs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectplán BOZPcs
dc.subjectčasový a finanční plán.cs
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjectfabricen
dc.subjectconstruction site arrangementen
dc.subjectpartitionsen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjecthealth and safety planen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectfinancial planen
dc.titleCentrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavbycs
dc.title.alternativePolymer Systems Centre in Zlín - the Construction Techological Planningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-04-13-08:49:46cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103902en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:25:02en
sync.item.modts2020.03.31 09:37:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record