Show simple item record

Persistent Organic Pollutants in the Environment of the Southern Moravia Region

dc.contributor.advisorVávrová, Miladaen
dc.contributor.authorLána, Radimen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:02Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:02Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationLÁNA, R. Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other20944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6473
dc.description.abstractByla provedena studie bioakumulace POP v potravním řetězci a historických trendů hladin POP v sedimentech Brněnské přehrady. Současné úrovně kontaminantů byly stanoveny v jelci tloušti z řeky Svratky a rovněž byla posouzena hygienická kvalita ryb z rekreačního rybolovu. Současné úrovně POP v terestrickém ekosystému byly posouzeny pomocí analýz jehličí jako přirozeného indikátoru znečištění. Studium jedinců tří druhů dravých ptáků z ČR bylo zaměřeno na zhodnocení kontaminace těchto vrcholných predátorů POP. S pomocí analýz vybraných druhů ryb ze Záhlinických rybníků byl rovněž studován proces bioakumulace. Posouzení parametrů dvou moderních extrakčních technik a jejich využitelnosti pro izolaci POP z různých matric bylo námětem poslední části dizertace.en
dc.description.abstractBioaccumulation of POPs in an aquatic food web and historical trends in POPs recorded in sediment layers were studied in the Brno Lake's environment. Current levels of organochlorines were determined in the chub from the Svratka River and the hygienic quality of fishes from recreational fishing was evaluated as well. Current levels of POPs in terrestrial environment were determined using conifer needles as a suitable biomonitoring tool. Specimens of three raptor species were collected at localities of Central Moravia during 2003-2007 and investigated for the content of PCBs and organochlorine pesticides. POPs were also determined in sediment and fish prey of water raptors from the Záhlice Ponds in order to document the process of bioaccumulation of persistent pollutants in the food chain. The last part of this thesis presents the results of an assessment of two modern extraction techniques for the determination of chlorinated POPs in various matrices.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolychlorované bifenyly (PCB)en
dc.subjectorganochlorované pesticidy (OCP)en
dc.subjectbioakumulaceen
dc.subjectvodní ekosystémen
dc.subjectrybyen
dc.subjectdravcien
dc.subjectjehličíen
dc.subjectkontaminaceen
dc.subjectPolychlorinated biphenyls (PCBs)cs
dc.subjectorganochlorine pesticides (OCPs)cs
dc.subjectbioaccumulationcs
dc.subjectaquatic ecosystemcs
dc.subjectfishcs
dc.subjectraptorscs
dc.subjectneedlescs
dc.subjectcontaminationcs
dc.titlePersistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského krajeen
dc.title.alternativePersistent Organic Pollutants in the Environment of the Southern Moravia Regioncs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-12-01cs
dcterms.modified2008-12-18-18:57:24cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid20944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:19:04en
sync.item.modts2020.03.31 04:40:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKráčmar, Stanislaven
dc.contributor.refereeVečeřa, Zbyněken
dc.contributor.refereeHajšlová, Janaen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (školitel) (člen) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (oponent) (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (oponent) (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (oponent) (člen)cs
but.defencePo prezentaci své doktorské práce, se student vyjádřil k oponentím posudkům a poté odpověděl na položené dotazy. Oponenti a komise souhlasili s odpověďmi na položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record