Now showing items 1-1 of 1

  • Zvyšování bělosti kaolinu 

    Bartošík, Jan
    Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny ...