Now showing items 1-1 of 1

  • Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech 

    Ostrezi, Jan
    Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši ...