Now showing items 1-1 of 1

  • Transport kovových iontů v huminových hydrogelech 

    Hegr, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze kovových iontů v hydrogelu huminových kyselin. Náplní práce bylo prozkoumání vlivu koncentrace zásobních zdrojů kovových iontů a doby trvání difúze na transport gelem ...