Now showing items 1-1 of 1

  • Dvoufotonová fotopolymerace více laserovými svazky 

    Skalický, Jiří
    Fotopolymerace je technika používaná pro vytváření povrchových struktur nebo mikroobjektů z fotorezistu. Tento proces je iniciován ozářením vzorku světlem s vlnovou délkou, kterou materiál absorbuje. Po iniciaci je vzorek ...