Now showing items 1-1 of 1

  • Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů 

    Jančík Procházková, Anna
    Aminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné ...