Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé mikroreologické techniky ve výzkumu hydrogelů 

    Kábrtová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá využitím techniky fluorescenční korelační spektroskopie pro mikroreologickou charakterizaci hydrogelu v systému hyaluronan-cetyltrimethylamonium bromid. Pro mikroreologické FCS analýzy byly ...