Now showing items 1-1 of 1

  • Rozklad a stabilita organické hmoty v půdě 

    Tabaková, Eva
    V pôde sa rastlinný materiál rozkladá pôsobením viacerých faktorov. Pri tomto procese sa časť uhlíka vracia do atmosféry vo forme oxidu uhličitého a druhá časť sa stabilizuje v pôde. Táto diplomová práca je zameraná na ...