Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace organických solárních článků 

    Kratochvíl, Matouš
    Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu velkoplošných organických solárních článků technikami kompatibilními s velkoobjemovou produkcí. Teoretickou část tvoří rešerše shrnující základní teoretické podklady fungování ...
  • Vliv fotochromního aditiva na optické a elektrické vlastnosti polymerních matric 

    Tumová, Šárka
    Tato práce se zabývá fotochromní molekulou spiropyranu, která osvícením UV lampou mění svou strukturu a také fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto změny jsou vratné, molekula se při mírném zahřívání vrací zpět do své původní ...