Now showing items 1-1 of 1

  • Rezonanční přenos energie v prostředí hydrogelové matrice 

    Janča, David
    Diplomová práce se zabývá rezonančním přenosem energie v prostředí hydrogelové matrice. V teoretické části práce jsou shrnuty všechny důležité vlastnosti těchto systémů a jejich složek a dále jsou popsány všechny principy ...