Now showing items 1-1 of 1

  • Účinnost inverzních scrubberů 

    Drevený, Lukáš
    Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat přestup hmoty látek znečišťujících ovzduší do kapalného roztoku NaOH. Přestup hmoty je teoreticky založený na filmové teorii difuze. Absorpční experimenty byly prováděny na ...