Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálový tisk UV dozimetrů 

    Třešňáková, Andrea
    Diplomová práce se zabývá přípravou chemických UV dozimetrů, které pracují na různých principech a jejich následným tiskem. Byly připraveny tři UV dozimetry, první je založen na fotokatalytické reakci oxidu titaničitého s ...