Now showing items 1-1 of 1

  • Bariérové vlastnosti hydrogelů 

    Královič, Michal
    Hlavním cílem diplomové práce je posoudit bariérové vlastnosti hydrogelů. Bylo zkoumáno celkem 6 druhů agarosových hydrogelů, z nichž 5 druhů gelu bylo obohacených o huminové kyseliny izolované z různých zdrojů. Huminové ...