Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

    Linha, Vojtěch
    Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...