Now showing items 1-1 of 1

  • Transportní procesy v hydrogelech 

    Sárová, Michaela
    Náplní této diplomové práce je studium transportních procesů v hydrogelech na bázi huminových kyselin. K tomuto účelu bylo využito metody neustálené difuze v kyvetách, kdy byl zkoumán transport organických barviv, konkrétně ...