Now showing items 1-1 of 1

  • Disociační chování přírodních biokoloidů 

    Karbanová, Kateřina
    Tato diplomová práce je zaměřena na studium disociačního chování přírodních biokoloidů, a to konkrétně huminových kyselin a fulvinových kyselin. Huminové a fulvinové kyseliny jsou přírodní, heterogenní, vysokomolekulární ...