Now showing items 1-2 of 2

  • Reologické chování roztoků polymeru vhodných pro elektrostatické zvlákňování 

    Divínová, Nikol
    Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací vodných roztoků polyvinylalkoholu (PVA) vhodných pro elektrostatické zvlákňování. V teoretické části je popsána metoda elektrostatického zvlákňování, včetně ...
  • Vliv zdroje PEO na zvlákňování 

    Grufíková, Jana
    Průběh elektrostatického zvlákňování polymerních roztoků je ovlivňován mnoha různými parametry, které lze rozdělit na parametry roztoku, procesní parametry a parametry okolního prostředí. Tato diplomová práce se zaměřuje ...