Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zdroje PEO na zvlákňování 

    Grufíková, Jana
    Průběh elektrostatického zvlákňování polymerních roztoků je ovlivňován mnoha různými parametry, které lze rozdělit na parametry roztoku, procesní parametry a parametry okolního prostředí. Tato diplomová práce se zaměřuje ...