Now showing items 1-2 of 2

  • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

    Poledňáková, Halina
    Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...
  • Vliv "zaplňovacích" činidel na interakce DNA-tenzid 

    Sovová, Šárka
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem zaplňovacích činidel na interakce v systému DNA-tenzid. DNA o velikosti 4017 párů bází byla připravena polymerázovou řetězovou reakcí, jako templát byl použit plasmid pSB-E1g. Polyetylen ...