Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

    Paulenka, Igor
    Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...