Now showing items 1-1 of 1

  • Metody dekotoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů 

    Vašíčková, Monika
    Cílem diplomové práce bylo studium detoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů a také studium vhodnosti dřevěných pilin jako substrátu pro mikrobiální produkci PHA bakteriemi Burkholderia cepacia a Burkholderia ...