Now showing items 1-1 of 1

  • Studium možností separace chloridů z by-passových odprachů 

    Havelka, Jaroslav
    Práce se zabývá studiem a charakterizací bypassových odprašků z cementáren. Cílem práce je hledat možnosti využití tohoto sekundárního produktu z výroby cementu. Práce se zaměřuje především na zjištění množství rozpustných ...